Loading...

ürünler

Oracle® veri tabanında bulunan verilerinizi dönüştürerek Neo4J® graph veri tabanına aktarmanızı ve sürekli olarak güncel tutmanızı sağlayacak uygulamadır.


ÖZELLİKLERİ

Esnek, ölçeklenebilir, sürekli ve güvenilir bir veri dönüştürme ve aktarma deneyimini platform bağımsız yaşamanızı sağlar,

Dönüşüm modellerinizi görsel olarak kolayca oluşturmanızı sağlar,

Verinizi oluşturduğunuz dönüşüm modelleri ile çizge verisine dönüştürür,

Gerçek zamanlı dönüşüm ve veri senkronizasyon işlerini otomatik olarak gerçekleştirir.Verinin Neo4j® çizge veri tabanından alınarak, veri modeli üzerinden kolay sorgulanması ve analiz edilmesi amacıyla hazırlanmış web tabanlı bir görselleştirme uygulamasıdır.


ÖZELLİKLERİ

Çizge veriniz üzerinden ilişki analizlerini kapsamlı ve hızlı bir şekilde yapar,

Verinizi ihtiyaçlarınıza uygun olarak anlamlandırmanızı ve verinizde gizli kalmış bilgi ve örüntüleri keşfetmenizi sağlar,

Sorgulama dili (Cypher) bilgisine ihtiyaç duymadan görsel araç ile çizge verinizin doğal yapısını kullanarak sorgular oluşturur,

Sorgu oluşturma sırasında modelde yer alan düğümler arasında ilişki önerileri sunar,

Gelişmiş filtreleme ve özelleştirme yetenekleriyle ihtiyacınız olan verilere ulaşmanızı sağlar,

Veri modelinizi çizge veri tabanından otomatik olarak algılar,

Elde ettiğiniz sonuçları raporlar.


ÇİZGE (GRAPH) KAVRAMI NEDİR?

Çizge verisi temel olarak düğümnode ve ilişkirelation yapısından oluşur. Her düğüm bir varlığı (insan, yer, araç, bina, kategori ya da başka tipte herhangi bir veri), her ilişki ise bu varlıkların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu temsil eder. Temeli Çizge Teorisine dayanan mantıksal gösterim biçimidir.

Çizge Veritabanı; çizge veri modeli üzerinde çalışan, büyük veri çözümü olarak geliştirilmiş bir NoSql veritabanı yönetim sistemidir. Çizge veri modeli; düşündüğünüz veya kağıt üzerine çizdiğiniz yapıda olup, ilişkisel veya diğer NoSQL veritabanlarına göre çok daha basit ve anlamlıdır. İlişkisel veri tabanlarından (RDBMS) farklı olarak çizge veri tabanlarında düğümler ve ilişkiler eşit derecede önemlidir.

Çizge veri tabanında düğümler fiziksel olarak birbirini işaret ettiği için doğru senaryolarda ilişkisel veri tabanlarına göre daha hızlı sonuçlar elde etmektedir. Bundan dolayı ilişkisel veri tabanlarının cevaplayamadığı karmaşık sorgulara dahi sonuç vermektedir. Sorguların performansı artan veri miktarından minimum seviyede etkilenmektedir. Çizge veri tabanları, OLTP veri tabanları ile birlikte kullanılmak üzere bütünlük ve operasyonel kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

çözümler

KİMLİK VE ERİŞİM DENETİMİ

KİMLİK VE ERİŞİM DENETİMİ

SOSYAL AĞLAR

SOSYAL AĞLAR

DOLANDIRICILIK TESPİTİ

DOLANDIRICILIK TESPİTİ

SİBER GÜVENLİK

SİBER GÜVENLİK

COĞRAFİ ÖNERİLER

COĞRAFİ ÖNERİLER

NESNELERİN İNTERNETİ

NESNELERİN İNTERNETİ

VE ÖTESİ

VE ÖTESİ


SERTİFİKALARIMIZ

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

Büyük Verilerin, Çizge Veri modeline dönüştürülmesinde ve görselleştirmesinde, hızlı ve güvenilir çözümler sunan TalkinGraph, Teknolojik Ürün Deneyim belgesini de alarak, Kale Yazılım’ ın AR-GE faaliyetlerindeki başarısını tescillemiştir.
SEAL OF EXCELLENCE

Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamında Kobi Aracı (SME Instrument) başvurumuz, eşik değeri geçerek Mükemmellik Mührü (Seal of Excellence) Belgesi almıştır.

YERLİ MALI BELGESİ

Eurostat Teknolojik Düzeyi: YÜKSEK
Yerli Katkı Oranı: %100

İLETİŞİM